Alamat Perpustakaan Peta Negara Alamat Perpustakaan Peta Negara

 

Perpustakaan Peta Negara

Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia,

Tingkat 1, Bangunan Ukur,

Jalan Semarak, 50578 Kuala Lumpur.

 

Tel: 03-26170800 | Fak : 03-26933618

Emel: ppn@jupem.gov.my