Koleksi Bahan Nadir Pemetaan Koleksi Bahan Nadir Pemetaan

 

 

KOLEKSI BAHAN NADIR PEMETAAN

Koleksi bahan perpustakaan yang ditakrifkan sebagai dari bahan terbitan lama yang diterbitkan sebelum tahun 1990-an. Takrif ini juga diterima pakai bagi bahan yang amat sukar diperolehi ataupun sudah habis cetak dan tidak lagi didapati dalam pasaran. Antara koleksi bahan ini adalah:-

  • States and settlements subsidiary legislation 1952: 1st Januari to 31st December 1952 / compiled by Choong Yam Kim
  • Federal subsidiary legislation 1956: 1st January to 31st December 1956 / complied by Yap Thiam Huat
  • Subsidiary legislation and other legal notification: 1st January to 31st December 1949 / Federation of Malaya
  • Enactments passed during the year 1934 and rules thereunder / Federated Malay States
  • Land Use Report of Selangor : Present Land Use of West Malaysia / I.F.T Wong
  • Kanun Tanah Negara (Akta 56 Tahun 1965) / [Oleh} Malaysia; Terjemahan Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya