Koleksi Data Topografi Berdigit Koleksi Data Topografi Berdigit

 

 

KOLEKSI DATA TOPOGRAFI BERDIGIT

Koleksi ini merujuk kepada koleksi peta yang menunjukkan dengan seberapa boleh ciri-ciri semulajadi dan buatan serta relief dalam bentuk kontur dan aras selerak yang dihasilkan dalam bentuk digital. Koleksi bahan ini terdiri daripada:-

Semenanjung Malaysia

  • Siri L7030 (Skala 1 : 50 000)
  • Siri L8028 (Skala 1 : 25 000)
  • Siri L905 (Pelbagai Skala 1 : 3 000 - 1 : 12 5000)

Bandaraya Kuala Lumpur & Bandaran Sekitar

  • Siri L808 (Skala 1 : 10 000)

Negeri Sarawak

  • Siri T738 (Skala 1 : 50 000)
  • Siri T835 (Skala 1 : 25 000)

Negeri Sabah

  • Siri T738 (Skala 1 : 50 000)
  • Siri T835 (Skala 1 : 25 000)

Peta Bandar

  • Siri T931 (Pelbagai Skala 1 : 3 000 - 1 : 12 500)