Koleksi Foto Udara Koleksi Foto Udara

 

 

KOLEKSI FOTO UDARA

Koleksi ni merujuk kepada koleksi gambar foto udara yang dihasilkan daripada kawasan-kawasan yang terdapat di dalam peta topografi.

Foto Udara Semenanjung Malaysia ( Skala 1 : 25 000 ), ( Skala 1 : 40 000 ) ( Skala 1 : 5 000 ) & ( Skala 1 : 30 000 )

Foto Udara Sarawak ( Skala 1 : 5 000 – 1 : 40 000 )

Foto Udara Sabah ( Skala 1 : 5 000 – 1 : 40 000 )