Koleksi Peta Topografi Koleksi Peta Topografi

 

 

KOLEKSI PETA TOPOGRAFI

Koleksi ini merupakan koleksi bahan rujukan yang terbesar di Perpustakaan Peta Negara. Hampir sebahagianya dikategorikan sebagai bahan TERHAD.

Koleksi ini merujuk kepada koleksi peta yang  menunjukkan dengan sebarapa boleh ciri-citi semulajadi dan buatan serta relief dalam bentuk kontur dan aras selerak. Koleksi ini terdiri daripada 6 jenis peta topografi, antaranya:-

Peta Topografi Semenanjung Malaysia, kumpulan peta ini terdiri daripada siri-siri peta seperti berikut:-

 • Siri DNMM 5110 (Skala 1 : 50 000)
 • Siri L7010 (Skala 1 : 50 000)
 • Siri L8028 (Skala 1 : 25 000)
 • Siri MY601T (Skala 1 : 25 000)
 • Siri MY601A (Skala 1 : 25 000)
 • Siri MY501T (Skala 1 ; 50 000)

Peta Topografi Bandar-Bandar Semenanjung Malaysia, kumpulan peta ini terdiri daripada siri-siri peta seperti berikut:-

 • Siri L905 Pelbagai Skala 1 : 3 000 - 1 : 12 5000
 • Siri DNMM 8101 Pelbagai Skala 1 : 3 000 - 1 : 12 5000

Peta Topografi Bandaraya Kuala Lumpur & Bandaran Sekita

 • Siri L808 ( Skala 1 : 10 000)
 • Siri DNMM 6101 ( Skala 1 : 10 000 )

Peta Topografi Tidak Terhad

 • Siri DNMM 6102 ( Skala 1 : 25 000 )

Peta Topografi Negeri Sarawak

 • Siri T738 ( Skala 1 : 50 000 )

Peta Topografi Negeri Sabah

 • Siri T738 ( Skala 1 : 50 000 )
 •  Siri MY511T ( Skala 1 : 50 000 )
 • Siri MY511A ( Skala 1 : 50 000 )
 • Siri MY611T ( Skala 1 : 25 000 )