Koleksi Terbitan JUPEM Koleksi Terbitan JUPEM

 

 

KOLEKSI TERBITAN JUPEM

Koleksi bahan perpustakaan yang terdiri daripada bahan-bahan yang diterbitkan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) atau diterbitkan oleh bahagian-bahagian di dalam JUPEM. Antara koleksi bahan  ini adalah seperti:-

  • Laporan Tahunan

  • Buletin GIS

  • Spesifikasi untuk susunan, lukisan dan reprodaksi

  • Persidangan Ketua-Ketua Pengarah Ukur

  • Garis Panduan Amalan Kerja Ukur

  • Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan